О нама / About

Научно-истраживачко удружење за уметност, културне и образовне програме и технологију ЕПЕКА
Scientific and Research Association for Arts, Cultural & Educational Programmes and Technology EPEKA