Humanitarna pomoć najugroženijima


Doba najvećih ograničenja za suzbijanje i sprečavanje pandemije kovid-19, bilo je teško vreme za sve nas. Ali ipak najjače su se na udaru snašli najugroženiji, kojima je pomoć bila najpotrebnija.

EPEKA Srbija je uz pomoć međunarodne mreže EPEKA pomogla najugroženijim pojedincima u našim sredinima da prevaziđu krizu. Pomoć smo pružali u obliku novčane pomoći i snabdevanjem domaćinstva sa osnovnim potrepštinama i paketima hrane.