Treći evropski samit o obrazovanju


Epeka Srbija će učestvovati i na ovogodišnjem dogadjaju koji će se održati digitalno (online) 10. Decembra 2020.

Tema ovogodišnjeg samita će biti: Izgradnja otpornosti u evropskom obrazovnom prostoru

Kriza je pokazala da je upotreba učenja na daljinu i online neophodna za osiguravanje kontinuiteta pružanja obrazovanja i obuke.

Ipak, brojne prepreke sprečavaju potpuno razvijanje online i učenja na daljinu, uključujući:

  • nedostatak stabilne internet veze velike brzine i odgovarajućih uređaja
  • izuzeće učenika koji nemaju pristup neophodnoj tehnologiji
  • poteškoće u prilagođavanju učenju na daljinu i online među nastavnicima i osobljem
  • izazovi za roditelje i staratelje u kombinovanju posla i podržavanju učenja njihove dece

Treći evropski samit o obrazovanju pruža mogućnost zainteresovanim stranama, uključujući nacionalne ministre obrazovanja, članove Evropskog parlamenta (EP) i predstavnike ekosistema obrazovanja i obuke, da seokupe kako bi:

  • razgovarali o digitalnoj transformaciji evropskih obrazovnih sistema u kontekstu oporavka od COVID-19
  • razmenili iskustva i najbolje prakse za ublažavanje efekata COVID-19 na obrazovanje i obuku
  • pružili povratne informacije o viziji Komisije da stvori Evropski obrazovni prostor do 2025. godine i da primeni Akcioni plan za digitalno obrazovanje.


Zajedno možemo izgraditi elastičan evropski obrazovni prostor koji se bavi izazovima, poput održivosti, digitalizacije i osiguranja inkluzivnosti.