Video konferencija – Lansiranje izveštaja u okviru kampanje #FightInequalities


8.4.2020 Epeka Srbija će prisustvovati konferenciji, lansiranju izveštaja u okviru kampanje borba protiv nejednakosti #FightInequalities

U svetlu pandemije COVID-19 i pratećih ograničenja, pozvani smo da se pridružimo Izveštaju o lansiranju putem video konferencije.

Mnoge romske zajednice u Centralnoj i Istočnoj Evropi suočavaju se sa sistematskim rasizmom u životnoj sredini kao jednim aspektom njihove izolacije od većeg broja stanovnika.

Ovaj tip rasizma ih gura u marginalizovane i zagađene zemlje i područja i lišava ih pristupa osnovnim ekološkim  i komunalnim uslovima i uslugama. Ovakav zaključak se može izvući iz predstojećeg epohalnog izveštaja “Potisnut u pustoš: ekološki rasizam prema romskim zajednicama u Centralnoj i Istočnoj Evropi”.

Izveštaj je rezultat zajedničke saradnje između evropskog Biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau), Evropske mreže Grassroots organizacija Roma (European Roma Grassroots Organisations (ERGO) ), Instituta za ekološke nauke i tehnologiju autonomnog Univerziteta u Barseloni (Universitat Autonoma de Barcelona (ICTA-UAB))  i Atlasa za ekološku pravdu (Environmental Justice Atlas).

 

Na prvom sastanku, ukratko će biti podeljeni glavni zaključci izvještaja sa govorima istraživača i biće predstavljene osnovne preporuke za okvir politike EU o Romima za period nakon 2020.godine.

Nakon podnošenja izveštaja, održaće se paralelni radni sastanci, koji će se fokusirati na specifične sledeće korake i rezime.

Agenda sastanka:

10:00 – 10:05   Predstavljanje i Dobrodošlica

Patrizia Heidegger, Direktor Global Policies and Sustainability, EEB

10:05 – 10:10   Pozdravna reč 

Jamen Gabriela Hrabanova, Izvršni direktor, ERGO Network

10:10 – 10:25   Predstavljanje nalaza izveštaja o rasizmu u životnoj sredini prema Romima

Patrizia Heidegger, Direktor Global Policies and Sustainability, EEB

Katy Wiese, Policy Assistant Economic and Environmental Justice, EEB

10:25 – 10:35   Prezentacije studija slučaja

Ciprian Nodis, Nezavisni Analitičar

Mustafa Asanovski, Nezavisni Analitičar (TBC)

10:35 – 11:00   Q&A Pitanja i odgovori

Moderated by Patrizia Heidegger, Direktor Global Policies and Sustainability, EEB

11:00 – 11:15   Pauza

11:15 – 11:45   Breakout sessions

11:45 – 12:00   Rezime i zaključak