Radionice o budućim politikama za Rome


1. oktobar 2019

Brisel, Belgija

U ime Udruženja EPEKA, Štefan Simončič je učestvovao na Radionicama o budućim politikama za Rome.

Više informacija o radionici.


GALERIJA